Phân tích cổ phiếu Thiên Long - TLG

Trong điều kiện kinh tế nhiều biến động, Thiên Long đã chứng tỏ được sức mạnh của sự tăng trưởng ổn định. Với tốc độ tăng trưởng doanh thu kép 15.2%/năm và dự đoán lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 16.2%/năm nhờ tăng trưởng nhu cầu văn phòng phẩm ở Việt Nam và ASEAN.

Theo báo cáo của VCSC (trích trong NCĐT số 648 ra ngày 02/09/2019, trang 18-19) thì phần lớn doanh thu của Thiên Long là ở thị trường nội địa (85%). Trong đó, mảng bút/viết và dụng cụ văn phòng phẩm của TLG dẫn đầu thị trường (chiếm 60% thị phần) cũng như đóng góp 3/4 doanh thu của TLG.

Rủi ro chính liên quan đến biên lợi nhuận của Thiên Long là nguồn nguyên liệu nhựa liên quan đến giá dầu thô và giá nhựa biến động mạnh. Tuy nhiên, công ty đã cố gắng nâng cao năng lực sản xuất, chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào chính như sản xuất được đầu bút bi thay thế một phần cho hàng nhập khẩu.
Thiên Long là một lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư dài hạn, tìm kiếm cổ phiếu tăng trưởng ổn định với mục tiêu tăng trưởng rõ ràng.

Dựa trên dự báo nhu cầu văn phòng phẩm tại Việt Nam tiếp tục tăng trưởng, bên cạnh việc thâm nhập vào các thị trường ASEAN, VCSC đánh giá Thiên Long là một lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư dài hạn, tìm kiếm cổ phiếu tăng trưởng ổn định với mục tiêu tăng trưởng rõ ràng.
Định giá: 73.200 đồng/cổ phiếu

Thiên Long là một lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư dài hạn, tìm kiếm cổ phiếu tăng trưởng ổn định với mục tiêu tăng trưởng rõ ràng.

[blogger][facebook][disqus]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.