Đóng góp của bất động sản cho nền kinh tế


Trong hệ thống phân ngành chuẩn quốc tế (ISIC) và chuẩn Việt Nam (VSIC) thì hoạt động kinh doanh bất động sản (BĐS) thuộc nhóm ngành cấp 1 (kí hiệu ngành L) tương đương với nhóm ngành lớn như nông, lâm nghiệp và thủy sản hoặc công nghiệp chế biến, chế tạo. Điều này cho thấy phần nào tầm quan trọng của hoạt động kinh doanh BĐS trong nền kinh tế.

Kinh doanh BDS là một trong những nhóm ngành có tỷ lệ phát thải khí nhà kính thấp nhất. Ngoài ra, tầm quan trọng của BĐS đối với tăng trưởng kinh tế còn được thể hiện mức đóng góp của yếu tố vốn là đất đai là 22% (vốn bằng tiền khoảng 15%) cùng với khoảng đóng góp của người lao động là 20% và TFP khoảng 43% vào tăng trưởng tổng giá trị tăng thêm của nền kinh tế.

Về cơ cấu giá trị tăng thêm (VA) trong GDP thì tỷ trọng ngành BĐS có khuynh hướng ngày càng thấp, từ mức 6,7% năm 2005 giảm còn 4,6% vào năm 2018 (hình 1, 2 - ảnh trên).

Điều này có thể giải thích bởi tốc độ tăng trưởng của ngành BĐS thấp hơn tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế, đặc biệt là các ngành công nghiệp chế biến - chế tạo.

Trớ trêu là nền công nghiệp chế biến chế tạo ở Việt Nam phần lớn là nền công nghiệp gia công, lắp ráp, phụ thuộc vào doanh nghiệp FDI rất lớn. Hàm lượng giá trị tăng thêm (VA) mà Việt Nam nhận được rất thấp nhưng lại gây ô nhiễm môi trường nặng nhất. Trái lại, ngành BĐS là một trong những nhóm ngành có tỷ lệ phát thải khí nhà kính thấp nhất.


Sự đóng góp của ngành BĐS không chỉ trực tiếp thông qua hoạt động kinh doanh BĐS mà còn qua yếu tố vốn và đất đại. Trong "Sách trắng về điều tra doanh nghiệp 2020" Bộ KH-ĐT cho thấy đóng góp của yếu tố vốn bằng tiền khoảng 15%, yếu tố vốn là đất đai là 22% cùng với khoảng đóng góp của người lao động là 20% và TFP khoảng 43% vào tăng trưởng tổng giá trị tăng thêm của nền kinh tế.

Nguồn: Bùi Trinh, "Đóng góp của bất động sản cho nền kinh tế",  TBKTSG 27/2020 (trang 56-57)

Kinh doanh BDS là một trong những nhóm ngành có tỷ lệ phát thải khí nhà kính thấp nhất. Ngoài ra, tầm quan trọng của BĐS đối với tăng trưởng kinh tế còn được thể hiện mức đóng góp của yếu tố vốn là đất đai là 22% (vốn bằng tiền khoảng 15%) cùng với khoảng đóng góp của người lao động là 20% và TFP khoảng 43% vào tăng trưởng tổng giá trị tăng thêm của nền kinh tế.

Labels: ,
[blogger][facebook][disqus]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.