Phân biệt Recession (Suy thoái) và Depression (Khủng hoảng)


Theo merriam-webster.com thì

 A recession is a downtrend in the economy that can affect production and employment, and produce lower household income and spending. The effects of a depression are much more severe, characterized by widespread unemployment and major pauses in economic activity.

Tạm hiểu:

Khủng hoảng (Depression) thường kéo dài và trầm trọng hơn rất nhiều so với Suy thoái (Recession).


Suy thoái (recession) là một sự sụt giảm trong nền kinh tế, ảnh hưởng đến sản xuất, việc làm và dẫn đến các mức thấp hơn trong thu nhập và chi tiêu của hộ gia đình. Các cuộc suy thoái kéo dài ít nhất 6 tháng. Còn các cuộc khủng hoảng (depression) thường kéo dài và trầm trọng hơn rất nhiều, được đặc trưng bởi tình trạng thất nghiệp trên diện rộng, và phần lớn các hoạt động đình trệ.

Suy thoái (recession) là một sự sụt giảm trong nền kinh tế, ảnh hưởng đến sản xuất, việc làm và dẫn đến các mức thấp hơn trong thu nhập và chi tiêu của hộ gia đình. Các cuộc suy thoái kéo dài ít nhất 6 tháng. Còn các cuộc khủng hoảng (depression) thường kéo dài và trầm trọng hơn rất nhiều, được đặc trưng bởi tình trạng thất nghiệp trên diện rộng, và phần lớn các hoạt động đình trệ.

Labels:
[blogger][facebook][disqus]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.