Điểm tin về lạm phát trên TBKTSG số 23/2022

Cú sốc lạm phát phía cung, phía cầu

GS.TS Trần Ngọc Thơ, trang 25

Lạm phát do cú sốc phía cung: một thế giới mới được định hình bởi những hạn chế nguồn cung dai dẵng sẽ dẫn đến nhiều biến động vĩ mô khó lường, so với cách nghĩ phổ biến trước đây là cú sốc nguồn cung thường là "tạm thời". Chính sách tiền tệ vì vậy không thể ổn định cả lạm phát và tăng trưởng: phải lựa chọn giữa chúng.

Khi lạm phát được thúc đẩy bởi nhu cầu, ổn định lạm phát cũng là ổn định tăng trưởng, không có sự đánh đổi.

Đóng góp của xăng dầu trong lạm phát

TS. Nguyễn Bích Lâm, trang 20

Lạm phát bình quân năm tháng đầu năm ở mức 2.25%, trong đó các mặt hàng xăng dầu và Gas đóng góp khoảng 2 điểm phần trăm. 

Xăng dầu tăng 10% có thể khiến GDP giảm 0.5 điểm phần trăm, lạm phát tăng 0.26 điểm phần trăm.

Xăng dầu chiếm 3.52% tổng chi phí đầu vào của nền kinh tế. Giá cả đầu vào tăng 1%, chỉ số giá sản xuất công nghiệp tăng 2.06%.

Khi lạm phát được thúc đẩy bởi nhu cầu, ổn định lạm phát cũng là ổn định tăng trưởng. Xăng dầu có ảnh hưởng mạnh đến lạm phát và tăng trưởng kinh tế.

Labels: ,
[blogger][facebook][disqus]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.