Bài 9: Sử dụng Symmetry, ADX, DI

Sử dụng chiến lược phản chiếu trong sự kết hợp các chỉ số tương đồng (Symmetry), các chỉ số xu hướng (ADX, DI) vào Fibzone để xác định các điểm giao dịch (Long, Short)

 2
Bài 9: Sử dụng Symmetry, ADX, DI
Sử dụng chiến lược phản chiếu trong sự kết hợp các chỉ số tương đồng (Symmetry), các chỉ số xu hướng (ADX, DI) vào Fibzone để xác định các điểm giao dịch (Long, Short)

Các thành phần chiến lược phản chiếu

Chiến lược phản chiếu (The Reflection Reversal Method) là một chiến lược cho phép kết hợp ba chỉ báo SymmetryAverage Directional Index (ADX), và Directional Indicator (DI) vào Fibzone. 

Chúng ta lần lượt tìm hiểu các chỉ báo qua các ví dụ bên dưới.

Chỉ báo tương đồng (Symmetry)

Chỉ báo Symmetry hay chỉ báo tương đồng cho thấy sự phản chiếu trong sự vận động. Khi sóng hiện tại là tương đồng trong mối quan hệ với giá hoặc thời gian với sóng trước đó. Khi sự tương đồng này xuất hiện thì nhiều khả năng thì giá sẽ đảo chiều. Ví dụ, xem xét đồ thị ngày của Verizon Wireless (WZ) bên dưới.
  Tính tương đồng - chiến lược phản chiếu 
Đồ thị này minh họa trực quan sự tương đồng của giá. Sau khi VZ hoàn tất 6 điểm tăng vào ngày 25/05/2002 cho thấy một sự tương đồng rất lớn với sóng tăng trước đó (kết thúc ngày 3/4/2002). VZ đã mất hơn 7 điểm chỉ vài tuần với rất ít sự điều chỉnh. Sự tương đồng trên thị trường không chỉ tồn tại trên trục giá, mà nó còn xuất hiện ở trục thời gian.
Sự tương đồng về mặt thời gian cũng là một tín hiệu đảo chiều mạnh. Biểu đồ của cổ phiếu TGT bên dưới cho thấy ngày 15/01/2002 thị trường đã hoàn tất 6 ngày giảm giá từ điểm sóng cao đến điểm sóng thấp. Một cách trùng hợp, xu hướng giảm giá trước đó cũng là 6 ngày. Giá sau đó đã "sao chép" xu hướng cũ và bật lên 10% trong vòng 1 tuần.

Chỉ báo xu hướng (Directional Indicator, DI)

Tiếp đến chúng ta sẽ tìm hiểu chỉ báo xu hướng DI, gồm DI dương (+DI) và DI âm (-DI). Chỉ báo xu hướng dương (+DI) đo lường độ mạnh của một xu hướng tăng (uptrend). Chỉ báo xu hướng âm (-DI) đo lường độ mạnh của một xu hướng giảm (downtrend). 
Sức mạnh xu hướng - chiến lược phản chiếu

Chỉ báo ADX

Thứ ba và là thành phần cuối cùng của chiến lược phản chiếu là chỉ số xu hướng trung bình, ADX. Đây là một chỉ số dao động (oscillator) với giá trị nằm trong khoảng 0 - 100. Chỉ số ADX cho biết độ mạnh của xu hướng hiện tại. Tuy nhiên, chỉ số ADX không cho biết chiều của xu hướng hiện tại (uptrend)  hay downtrend). Giá trị ADX dưới 20 được xem là xu hướng yếu, trên 35 được xem là mạnh và trên 60 là hiếm. Chính vì ADX không cho biết chiều xu hướng hiện tại, do vậy, nó thường sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác. 
Chiến lược phản chiếu là kết hợp của ADX với chỉ báo xu hướng DI, tính tương đồng và Fibzone. Ở đồ thị bên dưới, tôi đã thêm chỉ báo DI vào cuối đồ thị. Đường nét đứt thể hiện chỉ báo xu hướng âm (-DI) và đường liền thể hiện chỉ báo xu hướng dương (+DI). Khi -DI ở trên +DI thì xu hướng là giảm giá. Khi +DI nằm trên -DI thì xu hướng là tăng giá. Ở đây, tôi sử dụng chỉ báo ID của 21 thanh.
 Chỉ báo xu hướng - chiến lược phản chiếu 
Đồ thị bên dưới được vẽ với chỉ báo ADX. Tôi sử dụng ADX với 8 kỳ với đường tham chiếu tại mức giá 50. Như đã đề cập ở trên, giá trị ADX trên 35 được xem là một xu hướng mạnh. Các giá trị ADX bằng 50 và 60 là hiếm, và thông thường, cho biết một sự kết thúc (blow-off) ngắn hạn trong xu hướng.  

Nguyên tắc giao dịch chiến lược phản chiếu

Chúng ta đã tìm hiểu qua các thành phần của chiến lược phản chiếu. Tiếp đến, tôi sẽ giới thiệu với các bạn các nguyên tắc cho các giao dịch Long, Short. Mục tiêu của chiến lược phản chiếu là tìm một xu hướng ngắn hạn mạnh hiện tại sử dụng chỉ báo ADX và DI trong xu hướng hồi (pullback) lại vùng Fibzone. Điểm mấu chốt là xác định được một xu hướng hồi tương đồng về mặt thời gian hoặc giá với sóng ngược (countertrend) trước đó. Đây là tín hiệu cho biết một sự đảo chiều mạnh mẽ.
  Xác định điểm Long - chiến lược phản chiếu 

Xác định điểm Long

Quy trình xác định điểm Long theo chiến lược phản chiếu được thực hiện theo quy tắc 10 bước như sau:
 1. Chỉ báo ADX 8 kỳ phải cắt trên 50.
 2. Sau khi bước 1 hoàn tất, đợi hình thành điểm sóng cao (C).
 3. Tại C, DI 21 kỳ phải cho thấy đường +DI nằm trên -DI. Điều này cho thấy cổ phiếu đang trong xu thế tăng giá mạnh.
 4. Sau khi từ bước 1 đến bước 3 được thiết lập, tại điểm C tìm một sóng giảm ngược xu hướng. Đo mức giảm hoặc khoảng thời gian nó đã giảm từ điểm sóng cao (A) đến điểm sóng thấp (B).
 5. Sử dụng các mức giá Fibonacci như Retracement, Extension, Projection hay Expansion để tính các mức giá hỗ trợ dựa trên điểm sóng cao C.
 6. Ước lượng bước của sóng A:B ở bước 4 và phát triển nó từ điểm C. Điều này sẽ giúp xác định điểm giá tương đồng và tập trung vào một vùng Fibzone cụ thể để quan sát giao dịch.
 7. Khi giá chạm vào Fibzone, xem xét mua ở mức giá cao hơn của mức giá cao ngày hôm trước.
 8. Đặt điểm cắt lỗ đầu tiên ngay bên dưới Fibzone.
 9. Khi giá đảo chiều (D), thực hiện chốt lời đầu tiên ở vùng thoái lui 0.500 và 0.618 của C:D. Dời điểm cắt lỗ lên vị trí này để bảo toàn lợi nhuận.
 10. Mục tiêu cuối cùng là mức mở rộng 1.272 của C:D

Ví dụ 1: Xác định điểm Long

Ví dụ xác định điểm Long sử dụng chiến lược phản chiếu
 1. Chỉ báo ADX 8 kỳ phải cắt trên 50.
 2. Sau khi bước 1 hoàn tất, một điểm sóng cao hình thành ngay dưới giá 84. Điểm này kí hiệu là C.
 3. Tại C, xác nhận đường +DI nằm trên -DI. Điều này cho thấy cổ phiếu đang trong xu thế tăng giá mạnh.
 4. Sau khi từ bước 1 đến bước 3 được thiết lập, tại điểm C quay lại trước đó tìm một sóng giảm ngược xu hướng. Sóng giảm này kéo dài 3 thanh 60 phút với mức giảm 1.3 điểm từ điểm sóng cao (A) đến điểm sóng thấp (B).
 5. Sử dụng các mức giá Fibonacci như Retracement, Extension, Projection hay Expansion để tính các mức giá hỗ trợ dựa trên điểm sóng cao C. Fibzone trong khoảng 82.22 đến 82.87
 6. Ước lượng bước của sóng A:B ở bước 4 và phát triển nó từ điểm C. Trừ 1.3 điểm từ C để phát triển xu hướng tới điểm 82.78. Mức tương đồng xảy ra rơi vào vùng Fibzone.
 7. Khi giá chạm vào Fibzone và đảo chiều (D). Vị thế Long được đặt ở mức giá cao hơn của mức giá cao ngày hôm trước.
 8. Đặt điểm cắt lỗ đầu tiên ngay bên dưới Fibzone.
 9. Khi giá đảo chiều (D), thực hiện chốt lời đầu tiên ở vùng thoái lui 0.500 và 0.618 của C:D. Dời điểm cắt lỗ lên vị trí này để bảo toàn lợi nhuận.
 10. Mục tiêu cuối cùng là chốt lời ở mức mở rộng 1.272 của C:D tại giá trị 84.26
Các bạn có thể tham khảo thêm hai ví dụ khác về cách sử dụng chiến lược phản chiếu để xác định điểm Long
Ví dụ xác định điểm Long sử dụng chiến lược phản chiếu Ví dụ xác định điểm Long sử dụng chiến lược phản chiếu 
Tương tự với 10 quy tắc để xác định điểm Long theo chiến lược phản chiếu thì để xác định điểm Short theo chiến lược này thì cũng thực hiện theo quy tắc 10 bước như bên dưới.

10 quy tắc xác định điểm Short

 1. Chỉ báo ADX 8 kỳ phải cắt trên 50.
 2. Sau khi bước 1 hoàn tất, đợi hình thành điểm sóng thấp. Điểm sóng thấp này kí hiệu là (C).
 3. Tại C, DI 21 kỳ phải cho thấy đường -DI nằm trên +DI. Điều này cho thấy cổ phiếu đang trong xu thế giảm giá mạnh.
 4. Sau khi từ bước 1 đến bước 3 được thiết lập, tại điểm C tìm một sóng tăng ngược xu hướng. Đo mức tăng hoặc khoảng thời gian nó đã tăng từ điểm sóng thấp (A) đến điểm sóng cao (B).
 5. Sử dụng các mức giá Fibonacci như Retracement, Extension, Projection hay Expansion để tính các mức giá kháng cự dựa trên điểm sóng cao C.
 6. Ước lượng bước của sóng A:B ở bước 4 và phát triển nó từ điểm C. Điều này sẽ giúp xác định điểm giá tương đồng và tập trung vào một vùng Fibzone cụ thể để quan sát giao dịch.
 7. Khi giá chạm vào Fibzone, xem xét Short ở mức giá thấp hơn của mức giá cao ngày hôm trước.
 8. Đặt điểm cắt lỗ đầu tiên ngay bên dưới Fibzone.
 9. Khi giá đảo chiều (D), thực hiện chốt lời đầu tiên ở mức cản 0.500 và 0.618 của C:D. Dời điểm cắt lỗ xuống vị trí này để bảo toàn lợi nhuận.
 10. Mục tiêu cuối cùng là mức mở rộng 1.272 của C:D

Ví dụ 3: Xác định điểm Short

Ví dụ xác định điểm Short sử dụng chiến lược phản chiếu
 1. Chỉ báo ADX 8 kỳ phải cắt trên 50.
 2. Một điểm sóng thấp được hình thành ở 30.14 (Điểm C).
 3. Tại C, xác nhận DI 21 kỳ có đường -DI nằm trên +DI.
 4. Bây giờ, xác định một sóng ngược xu hướng, A:B với A là điểm sóng thấp. Sóng ngược này di chuyển trong 17 ngày với mức tăng 5.3 điểm.
 5. Với điểm sóng cao được xác định (B), xây dựng Fibzone (35.41-38.82).
 6. Phát triển sóng C:D từ điểm C với mức tăng 5.3 điểm, hình thành điểm D quanh mức 35.41
 7. Giá chạm vào Fibzone và đảo chiều. Vị thế Short được đặt ở mức giá thấp hơn giá thấp của ngày hôm trước.
 8. Đặt điểm cắt lỗ đầu tiên ngay bên trên Fibzone.
 9. Mục tiêu chốt lời đầu tiên ở vùng thoái lui 0.500 và 0.618 của C:D quanh mức 33.00. Dời điểm cắt lỗ xuống vị trí này để bảo toàn lợi nhuận.
 10. Mục tiêu cuối cùng là mức mở rộng 1.272 của C:D khi giá chạm 28.44 với mức lợi nhuận xấp xỉ 6.5 điểm.