Bản tin thị trường Bạc - Tháng 2/2024

Dự kiến nhu cầu bạc toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong tương lai, trong khi cung cấp gặp khó khăn. Theo dự báo, năm 2024, nhu cầu bạc có thể đạt mức cao thứ hai trong lịch sử, trong khi cung cấp không đủ đáp ứng. Đặc biệt, nhu cầu từ ngành pin mặt trời, cách mạng xanh và điện hóa đang tạo thêm áp lực cho cung cấp bạc, cho thấy khả năng tăng giá của kim loại này.

 5
Bản tin thị trường Bạc - Tháng 2/2024
Dự kiến nhu cầu bạc toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong tương lai, trong khi cung bạc đang gặp khó khăn.
Do nhu cầu công nghiệp tăng mạnh, dự kiến nhu cầu bạc toàn cầu sẽ đạt 1,2 tỷ ounce vào năm 2024. Đây là mức cao thứ hai trong lịch sử và mức cao hàng năm mới cho ngành công nghiệp, theo phân tích từ Viện Bạc và công ty tư vấn kim loại quý Metals Focus.

Phía cầu

Nhu cầu bạc trên toàn cầu dự kiến sẽ tăng 1%, nhờ vào mức cao kỷ lục trong nhu cầu công nghiệp và sự phục hồi trong việc mua sắm trang sức và đồ bạc. 
  • Nhu cầu công nghiệp một mình dự kiến sẽ tăng 4% lên mức kỷ lục 690 triệu ounce (Moz), dựa trên mức cao kỷ lục của năm ngoái. Như trong những năm gần đây, ngành công nghiệp pin mặt trời (PV) và ô tô sẽ là các yếu tố quan trọng. Cụ thể, các tế bào mặt trời loại N mới, có hiệu suất cao hơn và cần nhiều bạc hơn so với các tế bào cũ, đang được sản xuất hàng loạt.
  • Dự kiến Ấn Độ sẽ chứng kiến sự gia công trang sức bạc tăng 9%, giúp nhu cầu tiêu thụ toàn cầu tăng lên mức kỷ lục 6%. Tuy nhiên, đầu tư bạc dự kiến sẽ giảm 6% do tăng trưởng trên thị trường chứng khoán Mỹ.

Phía cung

Về phía nguồn cung, tổng cung cấp bạc toàn cầu dự kiến sẽ tăng 3% lên 843 Moz vào năm 2024, đạt mức cao tám năm 1,02 tỷ ounce, hoàn toàn do sự phục hồi trong sản lượng mỏ. Mặc dù có các công nghệ tái chế bạc mới, khối lượng dự kiến sẽ giảm 3% chủ yếu do cung cấp phế liệu trang sức và đồ bạc giảm.

Vì vậy, sự thiếu hụt dự kiến ở mức 176 Moz, dự kiến sẽ tiếp tục trong năm thứ tư liên tiếp.