Chủ đề: Fibonacci

Bài 18: Quản lý rủi ro

Các bước giúp bạn giảm thiểu rủi ro, loại bỏ rủi ro và bảo toàn lợi nhuận trong ...

Bài 16: Mẫu hình Air Pockets

Mẫu hình Air Pockets là sự kết hợp của các chỉ báo sức mạnh xu hướng, ADX, DI vớ...

Bài 15: Mẫu hình Shark Attack

Sở dĩ gọi đây là mẫu hình Shark attack hay cá mập tấn công là bởi vì cá mập săn ...

Bài 14: Mẫu hình Heisenberg 200

Mẫu hình Heisenberg 200 được xây dựng dựa trên các vùng Fibzone hỗ trợ, Fibzone ...

Bài 13: Mẫu hình TSP Bướm - Butterfly TSP

Mẫu hình TSP bướm là một dạng mẫu hình đảo chiều, có thể sử dụng trong khung thờ...

Bài 12: Mẫu hình TSP Gartley

Sự khác nhau chính giữa mẫu hình TSP tương đồng và mẫu hình TSP Gartley được thể...

Bài 11: Mẫu hình TSP tương đồng

Ba loại mẫu hình TSP thường được biết đến là là TSP tương đồng (Symmetrical TSP)...

Bài 10: Sử dụng chiến lược Triple Crown

Chiến lược Triple Crown (TCZ) là một chiến rất hiệu quả vì ba lý do là: (i) Rủi ...

Bài 9: Sử dụng Symmetry, ADX, DI

Sử dụng chiến lược phản chiếu trong sự kết hợp các chỉ số tương đồng (Symmetry),...

Bài 8: Giao dịch Trend Trigger với Fibzone

Chiến lược giao dịch theo xu hướng (Trend Trigger) có lẽ là chiến lược đơn giản ...

Bài 7: Xác định điểm đảo chiều với Fibzone

Fibzone là vùng tương đối hẹp gồm kết hợp ít nhất ba mức giá Fibonacci như Retra...

Bài 6: Sử dụng Fibonacci Expansion

Fibonacci Expansion (hay gọi tắt là Fibo Expansions) và Fibo Projections là một ...

Bài 5: Sử dụng Fibonacci Projections

Fibonacci mở rộng dựa trên xu hướng (Fibonacci Projections hay gọi tắt là Fibo P...

Bài 4: Sử dụng Fibonacci Extensions

Fibonacci thoái lui mở rộng (Fibonacci Extensions, gọi tắt là Fibo Extensions) l...

Bài 3: Sử dụng Fibo Retracements

Fibo Retracements hay còn gọi là Fibonacci thoái lui, là mẫu Fibonacci đơn giản,...

Bài 2: xác định mức cản/hỗ trợ

Bản chất giá không thể mãi di chuyển theo một chiều. Mà theo đó giá ban đầu sẽ d...

Bài 1: Xác định điểm sóng

Xác định các điểm sóng cao (Swing high) và điểm sóng thấp (Swing low) trong xu h...

Chúng tôi sử dụng Cookies nhằm nâng cao trải nghiệm của bạn. Bạn cần đồng ý để tiếp tục truy cập trang này. Vui lòng tham khảo chính sách bảo mật để tìm hiểu cách chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn.