Kim loại

Triển vọng thị trường Bạc 2024

Mặc dù có những thách thức, thị trường bạc toàn cầu vẫn mang lại nhiều cơ hội ch...

Bản tin thị trường Bạc - Tháng 2/2024

Dự kiến nhu cầu bạc toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong tương lai, trong khi cung cấ...

Kim loại cần thiết trong sản xuất điện

Nhu cầu về đồng trong sản xuất điện ở thời đại AI. AI càng phát triển sẽ tiêu tố...

Chúng tôi sử dụng Cookies nhằm nâng cao trải nghiệm của bạn. Bạn cần đồng ý để tiếp tục truy cập trang này. Vui lòng tham khảo chính sách bảo mật để tìm hiểu cách chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn.