Lĩnh vực mới ở PTSC (PVS)

PTSC (Mã chứng khoán: PVS) là nhà đầu tư đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được phép triển khai các hoạt động khảo sát phục vụ phát triển dự án điện gió ngoài khơi, sản xuất điện sạch sang Singapore, PTSC đã mở ra bước ngoặt trong việc phát triển lĩnh vực hoạt động mới, đảm bảo duy trì sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp trong thời gian tới. Nguồn: Tạp chí Năng lượng mới, số 168 ra ngày 9-1-2024.

 3
Lĩnh vực mới ở PTSC (PVS)
PVS là nhà đầu tư đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được phép triển khai các hoạt động khảo sát phục vụ phát triển dự án điện gió ngoài khơi

PTSC là thành viên duy nhất của tập đoàn dầu khí Việt Nam, có đủ năng lực và cơ sở pháp lý để tham gia đầu tư và phát triển các dự án điện gió ngoài khơi. PTSC có năng lực tham gia cung cấp dịch vụ cho tất cả các khâu của một dự án dầu khí; sở hữu cơ sở vật chất, bãi chế tạo và lực lượng gần 10000 lao động chuyên môn cao có thể tham gia cung cấp dịch vụ cho ngành năng lượng tái tạo.

PTSC ghi dấu ấn cơ khí chế tạo dầu khí liên tục thắng thầu các dự án dầu khí có quy mô và giá trị lớn cho cả trong và ngoài nước. Điển hình là thương vụ 300 triệu USD với Orsted để sản xuất 33 kết cấu móng trụ tuabin cho trang trại điện gió ngoài khơi tại Đài Loan. Tỷ trọng doanh thu cung cấp dịch vụ ra nước ngoài trong năm 2023 của PTSC đã đạt trên 55% cho thấy nỗ lực chuyển dịch cơ cấu doanh thu sang thị trường nước ngoài nhằm đảm bảo duy trì sự phát triển ổn định và bền vững của PTSC.

Nguồn: Tạp chí Năng lượng mới, số 168 ra ngày 9-1-2024.