Giới thiệu về FINCO


Kế toán là ngôn ngữ của doanh nghiệp. Những người muốn định giá các công ty và đầu tư lâu dài về lâu dài phải có khả năng hiểu và giải thích các báo cáo tài chính. Mục đích chính của kế toán là định lượng các quá trình hoạt động và giới thiệu cho các bên liên quan bao gồm các cổ đông và chủ nợ cũng như các nhà cung cấp, nhân viên và cộng đồng tài chính. Báo cáo tài chính thể hiện cô động tất cả các quá trình này. Nó mô tả các tài sản và nợ cũng như các chỉ số hoạt động như doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền. Đánh giá và diễn giải các dữ liệu này dựa trên nền tảng hoạt động kinh doanh là một thành phần quan trọng của quá trình định giá.

Nâng cao sự hiểu biết về "ngôn ngữ của doanh nghiệp" này, kết hợp với các yếu tố định tính trong phân tích sẽ cung cấp nền tảng vững chắc cho bất kỳ ai quan tâm đến việc định giá doanh nghiệp. Định giá công ty ở thời điểm hiện tại và cố gắng để dự đoán sự phát triển trong tương lai cũng như các rủi ro của doanh nghiệp với sự giúp đỡ của dữ liệu thu được từ báo cáo tài chính (Schmidlin, 2014, tr.1). Hoặc như "Các nhà quản lý và nhà đầu tư phải hiểu rằng các con số kế toán chỉ là sự khởi đầu chứ không phải là kết thúc của việc định giá doanh nghiệp" Warren E. Buffett

Website được xây dựng với mong muốn tích lũy kiến thức cho bản thân và từng bước vận dụng thực hành phân tích báo cáo tài chính của các công ty niêm yết để lựa chọn cho mình những cổ phiếu phù hợp có thể mang lại lợi nhuận cho công việc đầu tư sau này. Nội dung sẽ tập trung vào phần phân tích cơ bản (Fundemental Analysis) thông qua việc trình bày ý nghĩa, cách tính toán và áp dụng phân tích các chỉ số tài chính. Các nhóm chỉ số phổ biến sẽ được tổng hợp ở đây, bao gồm: các chỉ số về tỉ suất sinh lợi - lợi nhuận (Return and Profitability), chỉ số ổn định tài chính (Financial Stability), chỉ số liên quan đến quản lý vốn hoạt động (Working Capital Management) và các chỉ số về giá trị công ty (Valuation Ratios). Bên cạnh việc tính toán các chỉ số tài chính, các nội dung mô hình phân tích doanh nghiệp (Bussiness Model Analysis) như SWOT, BCG, chiến lược cạnh tranh... cũng được trình bày để làm cơ sở giúp cho việc định giá doanh nghiệp (Company Valuation) có cơ sở và dễ hiểu hơn. Cuối cùng là các nội dung về quản lý danh mục (Portfolio Management) và chiến lược mua bán (Buying and selling) cũng được tổng hợp để tham khảo trong các quyết định đầu tư thực tế.
[blogger][facebook][disqus]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.