Lạm phát (Inflations) và Giảm phát (Deflations)

Lạm phát (Inflation) xảy ra khi giá hàng hóa và dịch vụ tăng, trong khi giảm phát (Deflation) xảy ra khi giá giảm. Sự cân bằng giữa hai điều kiện kinh tế này, hai mặt đối lập của cùng một đồng tiền, rất tế nhị và một nền kinh tế có thể nhanh chóng chuyển từ trạng thái này sang trạng thái còn lại (Nguồn: Investopedia.com).


Lạm phát (Inflations) xảy ra khi giá tăng, còn Giảm phát (Deflations) xảy ra khi giá giảm.

Trong 20 năm qua, và lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, chi phí dịch vụ (lao động) đã tăng lên trong khi chi phí cho "hàng hóa" (hàng hóa lâu bền) đang giảm dần. Từ năm 1959 đến năm 1994, giá hàng hóa lâu bền không bao giờ giảm trong hơn một hoặc hai tháng. Điều này đã thay đổi bắt đầu từ năm 1995, đó là năm đồng nhân dân tệ của Trung Quốc bắt đầu mạnh lên, nền kinh tế Trung Quốc bắt đầu được tự do hóa, và Trung Quốc bắt đầu chuyển thành một cường quốc sản xuất và xuất khẩu. Kết quả là chi phí ngành dịch vụ tăng khoảng hai phần ba, nhưng chi phí hàng hóa lâu bền đã giảm gần một phần ba.


Lạm phát (Inflation) xảy ra khi giá hàng hóa và dịch vụ tăng, trong khi giảm phát (Deflation) xảy ra khi giá giảm. Sự cân bằng giữa hai điều kiện kinh tế này, hai mặt đối lập của cùng một đồng tiền, rất tế nhị và một nền kinh tế có thể nhanh chóng chuyển từ trạng thái này sang trạng thái còn lại.

Labels:
[blogger][facebook][disqus]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.